top of page

Kapillaarisen veden nousun vaikutus muurattuihin seiniin

Kapillaarinen kosteus on ilmiö, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita muuratuille seinille. Tämä ongelma johtuu veden kyvystä liikkua ylöspäin rakennusmateriaaleissa, kuten tiilessä ja betonissa. Tässä artikkelissa käsittelemme tarkemmin, kuinka kapillaarinen kosteus vaikuttaa muurattuihin seiniin.


Kapillaarisen kosteuden nousu muuratuissa seinissä


Kapillaarisen kosteuden nousu muuratuissa seinissä

Kapillaarinen kosteus nousee maasta rakennuksen perustuksien läpi. Muuratut seinät, kuten tiili- ja betoniseinät, ovat erityisen alttiita tälle ilmiölle, koska ne ovat huokoisia ja voivat absorboida vettä. Kun vesi nousee seinämateriaaleihin, se voi aiheuttaa kosteuden kertymistä, joka voi johtaa rakenteellisiin vaurioihin.


Kapillaarisen kosteuden aiheuttamat vauriot


Kapillaarisen kosteuden aiheuttamat vauriot

Kapillaarisen kosteuden aiheuttamat vauriot voivat olla moninaisia. Se voi aiheuttaa halkeamia tiilissä tai betonissa, mikä voi johtaa rakenteellisiin ongelmiin. Lisäksi se voi aiheuttaa maalin kupruilua tai irtoamista, mikä voi johtaa ulkonäköongelmiin. Sisätiloissa kapillaarinen kosteus voi aiheuttaa homeen kasvua, joka voi vaikuttaa sisäilman laatuun ja aiheuttaa terveysongelmia.


Kapillaarisen kosteuden korjaaminen muuratuissa seinissä


Kapillaarisen kosteuden korjaaminen muuratuissa seinissä voi olla kallista, mutta se on välttämätöntä rakennuksen eheyden ja arvon säilyttämiseksi. Korjausmenetelmiä ovat esimerkiksi kapillaarisen kosteuden nousun estäminen, kuten salaojitus tai Drymat-laite, sekä vaurioituneiden osien korjaaminen tai uusiminen.


Yhteenveto


Kapillaarinen kosteus on merkittävä ongelma muuratuille seinille. Se voi aiheuttaa vakavia rakenteellisia ja ulkonäköongelmia, ja se voi vaikuttaa sisäilman laatuun. On tärkeää tunnistaa kapillaarisen kosteuden merkit ajoissa ja ryhtyä toimenpiteisiin sen korjaamiseksi. Vaikka korjaaminen voi olla kallista, se on välttämätöntä rakennuksen eheyden ja arvon säilyttämiseksi.

Comments


bottom of page